Satsningar i craps –- insatser och betting

Insatserna i craps sker vid varje tillfälle en spelare kastar tärningarna och avser huruvida shootern (tärningskastaren) kommer eller inte kommer nå pass-linjen med sitt kast. Insatsen görs av var och en av spelarna vid varje runda och hur stora dessa måste vara eller hur mycket pengar de generar kommer att variera från spel till spel.

Liksom andra kasinospel kräver Craps en viss insats av dig innan du äntrar spelet. Pengarna du satsar representeras i form av marker med olika valör. Dessa marker är det sedan upp till dig att sätta ut i önskvärd position. Vilken insats du väljer att göra brukar var från ungefär 50 cent till €100.

Behöver inte kunna alla satsningarna

Satsningarna som kan göras i Craps är många, vilket skrämmer vissa nybörjare så till den grad att de inte vill spela vidare eftersom de finner spelet för komplext. Ett lugnande svar till detta är dock att du inte behöver kunna alla satsningar för att spela Craps, i så fall skulle ingen ny kunna börja spela.

Bland alla satsningar som kan göras i Craps står framför allt Pass Line och Don't Pass Line ut som elementära. Det är dessa satsningar som hela spelet är uppbyggt på. Ifall första tärningskastet (även kallat come out roll) resulterar i summan 7 eller 11, vinner den som spelat på Pass Line, och förlorar om summan istället visar sig vara 2,3 eller 12. Övriga summor innebär att spelet fortsätter. Denna siffra (4, 5, 6, 8, 9 eller 10) etablerar ett point-nummer och spelet fortsätter tills 7 (vilket innebär att du förlorat) eller denna siffra slås ytterligare en gång (vilket innebär att du vunnit jämna pengar).

Fördjupa ditt spel

Utöver Pass Line och Don't Pass Line-satsningen kan en spelare även göra ytterligare satsningar som till exempel Odds, Come, Don't come, Place och Field. Att lära dig dessa satsningar kommer att fördjupa ditt spel och förhoppningsvis göra dig till en ännu bättre spelare, men viktigast är att du först och främst lär dig bemästra Pass Line och Don't Pass Line.