Street craps

Street craps kallas även shooting dice, och det är ett enkelt spel där det enda du behöver är ett plant underlag och tärningar. Vanlig craps spelas normalt på kasino och man har ett speciellt spelbord med mönster för satsningar.

I street craps satsar spelare på sannolikheten att den som kastar tärningen, även kallad shootern, slår en viss tärningssumma innan de får en 7:a. Street craps har färre regler och är mindre formaliserat. Du spelar med vänner på gatan och insatserna är kanske inte lika stora som på ett kasino. Däremot finns det inget som säger att du inte kan ta dina kunskaper i street craps och sedan sopa banan med andra spelare på ett kasino och ta hem storvinsten.

Pass och don't pass

Eftersom street craps saknar spelplan har man vanligen två möjligheter för att göra sina insatser, på "pass" eller "don't pass". Först ska man välja shooter eller tärningskastare. Shootern kan vara den som först räcker upp handen eller så kan rollen gå mellan spelarna. Det finns inga entydiga regler för vem som får kasta, ibland får en vinnande shooter fortsätta tills de förlorar, i andra fall roterar rollen.

Spelet börjar med att shootern satsar på "pass" eller "don't pass". "Pass" innebär att shootern får ett visst nummer (som etableras innan spelomgången startar) innan shootern kastar en 7:a. "Don't pass" innebär motsatsen, det vill säga att shootern får en 7:a innan hen kan slå pointnumret. Känner shootern att hen har turen på sin sida kan shootern erbjuda odds för hur sannolikt det är att hen lyckas.

I street craps finns det ingen bank som på ett kasino utan pengarna som satsas läggs ofta i en synlig pott. Efter att shootern har satsat ska de andra spelarna satsa på "pass" eller "don't pass", det vill säga med eller mot shootern. De ska täcka shooterns insats, antingen delar de lika eller så kan någon ta en större andel. Parallellt kan de övriga spelarna också satsa på till exempel den första tärningssumman eller hur många kast shootern kommer att göra. Det finns med andra ord rum för flexibilitet i spelet.

Rulla tärningen

Shootern kastar sedan tärningarna mot gatstenen, vägen eller något annat hinder. Tärningarna ska studsa mot hindret innan de stannar. Inga insatser får längre göras när tärningarna har kastats. Det första kastet kallas "come out roll".

Sedan ska man avläsa numret på tärningarna. Ifall summan är 7 eller 11 vinner automatiskt de som har satsat på "pass". Om tärningarna visar 2, 3 eller 12 (det här kallas craps) vinner automatiskt de som satsat på "don't pass". Något annat nummer på tärningarna innebär att en point eller poäng etableras. Tärningarna kastas då igen och målet är nu att se om shootern kan få pointen igen innan hen får en 7:a. Om så är fallet vinner de som har satsat på "pass", om motsatsen infaller vinner de med insats på "don't pass".

Är resultat efter det första kastet till exempel 9, vinner de spelare som har satsat på "pass" om shootern kastar en 9:a igen, kommer det en 7:a innan vinner de spelare som har satsat på "don't pass". Kastar shootern varken pointen eller en 7:a fortsätter hen att kasta tills ett av de två alternativen dyker upp.